บริษัท ทรานส์เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด

บริษัทจัดตั้งเมื่อปี 2008 ด้วยความร่วมมือจากนักลงทุนจาก 3 ประเทศคือชาวจีน มาเลเซีย  และประเทศไทย โดยในปีนั้นตั้งชื่อบริษัทว่าบริษัท บี เอส บี เพาเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  หลังจากนั้นได้ขยายกิจการและมีโรงงานผลิตแบตเตอรี่อื่นๆที่มีเทคโนโลยีหลากหลายเข้ามาจัดจำหน่ายในประเทศไทย   จึงได้ก่อตั้งตราสินค้าผลิตภัณฑ์ของตัวเองชื่อ "Transpower"  ทางบริษัทได้ออกแบบและรวบรวมเทคโนโลยีต่างๆของผู้ผลิตชั้นนำจากหลายๆโรงงานและหลากหลายประเทศ   โดยใช้ บริษัท ทรานส์เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้นำตลาดในประเทศไทยและประเทศข้างเคียง  ต่อมาในปี 2020  ได้จัดตั้งบริษัท ทรานส์เพาเวอร์ โซล่า เพื่อขยายกิจการเข้าไปดูงานอนุรักษ์พลังงาน  ระบบโซล่าเซลล์  เพื่อการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน ล่าสุดในปี 2021 ได้เปลี่ยนชื่อบริษัท บี เอส บี เพาเวอร์ (ประเทศไทย) เป็นบริษัท ทรานส์เพาเวอร์ แบตเตอรี่ เพื่อให้กลยุทธ์ตราสินค้าเป็นหนึ่งเดียว  และมีความมุ่งมั่นเพื่อเป็นผู้ผลิตและให้บริการด้านพลังงานสำรองและพลังงานทดแทน ชั้นนำในประเทศไทย   รวมถึงจะขยายกิจการในด้านการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการใช้งานแบตเตอรี่สำรองไฟและแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้าในอนาคต