บริษัท ทรานส์เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด

บริษัทจัดตั้งเมื่อปี 2008 ด้วยความร่วมมือจากนักลงทุนจาก 3 ประเทศคือชาวจีน มาเลเซีย และประเทศไทย โดยในปีนั้นตั้งชื่อบริษัทว่าบริษัท บี เอส บี เพาเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หลังจากนั้นได้ขยายกิจการและมีโรงงานผลิตแบตเตอรี่อื่นๆที่มีเทคโนโลยีหลากหลายเข้ามาจัดจำหน่ายในประเทศไทย จึงได้ก่อตั้งตราสินค้าผลิตภัณฑ์ของตัวเองชื่อ "Transpower" ทางบริษัทได้ออกแบบและรวบรวมเทคโนโลยีต่างๆของผู้ผลิตชั้นนำจากหลายๆโรงงานและหลากหลายประเทศ โดยใช้ บริษัท ทรานส์เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้นำตลาดในประเทศไทยและประเทศข้างเคียง ต่อมาในปี 2020 ได้จัดตั้งบริษัท ทรานส์เพาเวอร์ โซล่า เพื่อขยายกิจการเข้าไปดูงานอนุรักษ์พลังงาน ระบบโซล่าเซลล์ เพื่อการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน ล่าสุดในปี 2021 ได้เปลี่ยนชื่อบริษัท บี เอส บี เพาเวอร์ (ประเทศไทย) เป็นบริษัท ทรานส์เพาเวอร์ แบตเตอรี่ เพื่อให้กลยุทธ์ตราสินค้าเป็นหนึ่งเดียว และมีความมุ่งมั่นเพื่อเป็นผู้ผลิตและให้บริการด้านพลังงานสำรองและพลังงานทดแทน ชั้นนำในประเทศไทย รวมถึงจะขยายกิจการในด้านการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการใช้งานแบตเตอรี่สำรองไฟและแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้าในอนาคต