บริษัท ทรานส์เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด ได้สนับสนุนโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์รังสิต ในการบริจาคแบตเตอรี่ลิเธียม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมงานสำรองไฟสำหรับ ส่วนงานดูแลผู้ป่วยหนัก covid-19 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

บริษัทได้รับการจัดสรรวัคซีนชิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สำหรับพนักงานทุกท่านและครอบครัว และได้ไปรับวัคซีนครบทั้ง 2 เข็มในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

ส่งมอบแบตเตอรี่ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยวันที่ 16 สิงหาคม 2564

ทำการตรวจสอบหาเชื้อโควิคตามมาตรฐาน RT-PCR ก่อนออกปฏิบัติงานที่โรงไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิต วันที่ 18 สิงหาคม 2564

ส่งมอบแบตเตอรี่ OPzS โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต วันที่ 19 สิงหาคม 2564

ส่งมอบแบตเตอรี่ Lithium 1,000 ชุด คลังสินค้า DTAC นวนคร วันที่ 19 สิงหาคม 2564


ส่งมอบและตรวจรับ งานจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองของระบบผลิตไฟฟ้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 5 ปี 31 แห่ง กระทรวงพลังงานตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคมถึงวันที่ 3 กันยายน 2564

ส่งมอบและตรวจรับ งานจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองของระบบผลิตไฟฟ้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 5 ปี 31 แห่ง กระทรวงพลังงานตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคมถึงวันที่ 3 กันยายน 2564

ส่งมอบและตรวจรับ งานจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองของระบบผลิตไฟฟ้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 5 ปี 31 แห่ง กระทรวงพลังงานตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคมถึงวันที่ 3 กันยายน 2564

ส่งมอบติดตั้ง และทดสอบแบตเตอรี่ OPzS สำหรับโรงไฟฟ้าน้ำพอง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564

ส่งมอบแบตเตอรี่ 3BB

ส่งมอบติดตั้ง และทดสอบแบตเตอรี่ UIH

New Year Trip at Royal Hills Nakornnayok