บริษัท ทรานส์เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด เพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าแบตเตอรี่และอุปกรณ์โซล่าเซลล์ที่ Mega Home มกราคม 2565

บริษัท ทรานส์เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด เพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าแบตเตอรี่และอุปกรณ์โซล่าเซลล์ที่ Homepro กุมภาพันธ์ 2565

ส่งมอบแบตเตอรี่ 3BB Mobile Lithium Battery

ความคืบหน้างานก่อสร้างโรงงานแบตเตอรี่ลิเทียม มิถุนายน 2565

ความคืบหน้างานก่อสร้างโรงงานแบตเตอรี่ลิเทียม กรกฎาคม 2565

Our European Partner

New  6 Wheelers Truck with Lift Crane

New  2,500 kg Electric Folk Lift July 2022

Mid year Trip Jul 28-30,2022@ Cha-am

Mid year Trip Jul 28-30,2022@ Cha-am

Mid year Trip Jul 28-30,2022@ Cha-am

HomePro Expo19 - 28 August 2022 

HomePro Expo19 - 28 August 2022 

HomePro Expo19 - 28 August 2022